ไตรสิกขา (การศึกษา 3 ด้าน)

 

  การศึกษา (สิกขา) คือ การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา
  เรียนรู้(ปริยัติ) ฝึกฝน(ปฏิบัติ) พัฒนา(ภาวนา) 
  3 (ไตร) ด้าน ได้แก่ สีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา
  สิกขาโดยสมดุลย์ทั้ง 3 ด้าน ให้ ถึงพร้อม-สำเร็จ(ปฏิเวศ)

 

  ท่านสมณะโพธิรักษ์ เปิดโลกพุทธศานา (17 พ.ค. 2524)
      (ปัญญาสิกขา สู่ จิตสิกขา)
  ท่านสมณะโพธิรักษ์ ศีล 5 พิสดาร ( 6 ก.ย. 2524)
      พิสดาร แปลว่า แจกแจง ละเอียดลออ ลึกซึ้ง
      (ปัญญาสิกขา สู่ สีลสิกขา)  
          ดาวน์โหลด ไฟล์ธรรมบรรยายอื่น ๆ ของ ท่านสมณะฯ(พ่อท่าน)
  พระอาจารย์ ปราโมทย์ ปราโมชฺโช (17 ก.ย. 2549)
      (จิตสิกขา สู่ ปัญญาสิกขา สู่ สีลสิกขา)
          ดาวน์โหลด ไฟล์ธรรมบรรยายอื่น ๆ ของ พระอาจารย์ฯ
Advertisements
This entry was posted in ธรรมะ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s