พุทธคุณ 9

สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า สร้างศรัทธาในพระพุทธองค์

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

พุทธคุณ 9

1. อรหํ,

2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ,

3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน,

4. สุคโต,

5. โลกวิทู,

6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ,

7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ,

8. พุทฺโธ,

9. ภควา

      ดูคำแปลภาษาบาลี

Powered by
This entry was posted in ธรรมะ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s