เพลงเพื่อชีวิต วงฆราวาส&เพื่อนอโศก(คุณภาพ+คุณธรรม)

MV MP3

MV วงฆราวาส + ไชยยะและแอน อคูสติก

  วงเพื่อชีวิตที่ไม่ต้องกินเหล้าเคล้าอบายมุข
ด้วยมีธรรมะในจิตในใจทีได้จากการมีผู้นำที่
มีคุณธรรมและความสามารถอันเลิศ
จึงเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและคุณธรรม
อบายมุข6
มีอะไรบ้างเลื่อนลงไปดูบล๊อคข้างล่าง
FMTV สื่อคุณธรรม
พญาแร้งผู้นำที่มีคุณภาพและคุณธรรม
Advertisements
This entry was posted in วิถีชีวิต. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s